MODLITWA PRZY RELIKWIACH ŚW. JANA PAWŁA II

Każdego 16 dnia miesiąca o godz. 18.00 w parafii pw. Św. Jana Pawła II w Lublinie, ul. Bp Mariana Fulmana 9 na Wrotkowie przy relikwiach patrona parafii odbywa się modlitwa w intencji małżeństw bezdzietnych. Przy symbolicznym „Klęczniku Jana Pawła II”, który znajduje się obok relikwii krwi składane są prośby i modlitwy o wstawiennictwo Papieża Rodziny. Podczas tego nabożeństwa w specjalnej modlitwie polecamy Bogu dzieci, które odeszły z tego świata zbyt wcześnie oraz ich rodziców.